نفس تنگی

دنیاباتمام وسعتش انقدر برای من کوچیک،

که نفس کشیدن توش برام هرلحظه سخت ترمیشه

احساس تنگی نفس می کنم

چیزی به شماره افتادن نفس هام نمونده

ازاین که داره دنیام تموم میشه خوشحالم

حداقل خوشحال تر از زمانی که به دنیا آمدم

/ 0 نظر / 18 بازدید