طوفان

هوا طوفانی مثل دل من طوفان صداش وحشتناک اما دل من بی صداست باید إز کدام ترسید کدام مخربتر کدام ترسناکتر دلم میخواد فریاد درونم را اشکار کنم دلم فریاد تنهایی دَارد دلم دلم دلم دلم دلم دلم بی دل شده

/ 0 نظر / 29 بازدید