بی خوابی 3

بازهم ساعت 3 ،

بیدار باش،بی خوابی

فکر،افکارپوچ

ازاین پهلو به آن پهلو

نور گوشی موبایل

خدایا

کی صبح می شود

بازم حس قریب تنهایی

این حس دائمی

هر روز بیشتر از روز قبل

بدون انگیزه

من فقط زندام

فقط نفس می کشم

باهر نفسی که میکشم

مثل یک پُک به سیگار

عمرم رادود میکنم

چیزی به ته کشیدن عمرم نمانده

/ 0 نظر / 13 بازدید