بعداز مدتها مسافر کوچولو

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام بعداز مدتها دوری باز اومدم  بایک مسافر کوچولو که الان 9 ماهش شده که سر فرصت عکسش رو برا تون میذارم البته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
6 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
9 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
11 پست
مرداد 90
10 پست
طبیعیه
1 پست
تموم
1 پست
خواب
1 پست
غفلت
1 پست
تپش
1 پست
کابوس
1 پست
احمق
1 پست
غرش
1 پست
نیاز
1 پست
ملکوتی
1 پست
تنهایی
1 پست
گل_رز
1 پست
فنا
1 پست
خیال
1 پست
لحظه_ها
1 پست
تولد
2 پست
صبر
1 پست
نوازش
1 پست
احساس
2 پست
منطق
1 پست
خواسته
1 پست
تلخ
2 پست
بردگی
1 پست
اتفاق
1 پست
نیش
1 پست
رها
1 پست
مستانه
1 پست
خاطره
1 پست
پول
1 پست
آدم
1 پست
ارزش
1 پست
لیاقت
1 پست
اطمینان
1 پست
نفس
1 پست
خدا
2 پست
دلبسته
1 پست
اشک
2 پست
انتظار
1 پست
بغض
2 پست
راحتی
1 پست
خنده
1 پست
نگاه
1 پست
خستگی
1 پست
هراس
1 پست
دلتنگی
1 پست
شب_بوها
1 پست
کثیف
1 پست
تهوع_آور
1 پست
رحمت
1 پست
خسته
1 پست
الهی
1 پست
بارش
1 پست
خشکیده
1 پست
وجود
1 پست
پروانه
1 پست
بلبل
1 پست
حسرت
1 پست
غذا
1 پست
خوشمزه
1 پست
آسمان
1 پست
سرد
1 پست
خشم
1 پست
اعتماد
1 پست
پوچی
1 پست
هدیه
1 پست
صداقت
1 پست
نامردی
1 پست
قفس
1 پست
موج
1 پست
آرامش
1 پست
دل_تنگ
1 پست
ستاره
1 پست
گریه
1 پست
مهتاب
1 پست
خاموش
1 پست
خورشد
1 پست
محبت
1 پست
سکوت
1 پست
شبنم
1 پست
فرشته
1 پست
رفتن
1 پست
نگرانی
1 پست
عطر
1 پست
پژمرده
1 پست
سرخ
1 پست
نامه
1 پست
سرنوشت
1 پست
مات
1 پست
درد
1 پست
غم
1 پست
دعا
1 پست
شب
1 پست
مزار
1 پست
دروغ
1 پست
آغوش
1 پست
خیانت
1 پست
عشق
1 پست
تبلیغات
1 پست
سوال
1 پست
زندگی
1 پست
وسوسه
1 پست